Menu

Fordeling af vederlag

De penge, som Copydan Tekst & Nodes kunder betaler for en kopiaftale, bliver fordelt videre til rettighedshaverne. Vi foretager så vidt muligt individuel fordeling af vederlag til rettighedshaverne, som afspejler den faktiske brug af deres værker.

På uddannelses- og sogneområdet fordeler vi vederlag individuelt. På erhvervsområdet fordeler vi kollektivt.

Ved kollektiv fordeling kan vi foretage en omfordeling, hvor vi anvender viden fra et andet lignende område, eller vi kan udbetale midlerne kollektivt til medlemsorganisationerne, som så varetager fordelingen af vederlag ved at anvende midlerne til en række formål med relevans for vores forvaltningsområde.

Læs mere om individuel fordeling i Politik for foreningens fordeling af vederlag til rettighedshaverne.

Læs mere om kollektiv fordeling i Den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler.

 

Om individuel fordeling

Der udpeges hvert år en række skoler og uddannelser på forskellige uddannelsesniveauer, der et helt skoleår skal indberette, hvilke værker de kopierer. Kirker/sogne oplyser os også om, hvad de kopierer i en periode på 3-4 uger flere gange om året.

Igennem disse indberetninger af kopier får vi oplysninger om, hvor mange sider og eksemplarer materialerne er blevet kopieret i. 

Vi registrerer kopierne på sideniveau. Vores team på 10 bibliotekarer og researchere anfører forfattere, udgiver, komponister, illustratorer etc. for hver side. Det betyder i praksis, at alle rettighedshavere, der har bidraget til præcis den enkelte kopierede side, får tildelt vederlag.

 

Fordelingsprincipper
Fordeling af vederlag sker på baggrund af antal sider og eksemplarer, som indberettes.
Derudover arbejder vi med en række fordelingsprincipper, som er besluttet af bestyrelsen.

Visse genrer og medier udløser en særlig faktor. Lyrik, noder og sangtekster udløser faktor 5, hvilket vil sige, at én enkelt side med f.eks. et digt ganges med 5, når vi registrerer kopien. Derved vil 1 sides kopi af f.eks. et digt tælle som 5 siders kopiering, når vi skal beregne vederlaget. Analoge kopier af aviser udløser tilsvarende en faktor 3.

Vederlag deles ligeligt 50/50 mellem autorer og udgivere.
Illustratorer, fotografer og øvrige billedautorer får en andel af autorernes vederlag.

Fra juni 2022 er der indført omsætningskrav for danske udgivere, som skal kunne dokumentere relevant indtægt i deres udgivervirksomhed for at få del i kopieringsvederlagene. Læs mere om omsætningskrav her.


Fordelingssystem med stor nøjagtighed – også selvom vederlagets størrelse varierer
Vores database består af registreringer helt tilbage fra 1997, og fordelingen af vederlag baseres både på tidligere års indberettet materiale og på den årlige kopiering på skoler, uddannelser og institutioner.

Systemet er derfor meget præcist og kan med 95 % nøjagtighed gengive et værks kopieringscyklus således, at man som rettighedshaver over tid modtager præcis det vederlag, som afspejler brugen af ens værker. Ens vederlag kan dog svinge fra år til år, fordi pengene følger værkets kopieringscyklus.

Har du lyst til at vide mere om, hvordan vores fordelingsprincipper sikrer, at du modtager et vederlag, som svarer til anvendelsen af dine værker? Se vores explainer-film om fordeling og beregning af vederlag her