Menu

Fordeling af vederlag

Copydan Tekst & Node er en forvaltningsorganisation på tekst- og nodeområdet, som arbejder for autorer og udgivere. Der er en stor chance for, at vi gennem vores kopiaftaler repræsenterer dig og dine værker og dermed varetager dine rettigheder.

Vederlag fordeles individuelt og direkte af Copydan Tekst & Node

Vederlag fordeles på baggrund af de kopi-indberetninger, vi får fra udvalgte skoler, uddannelser og institutioner, og fordelingen sker direkte til de forfattere, udgivere og andre rettighedshavere, hvis værker er blevet kopieret.

Skoler, institutioner og virksomheder betaler for at have en kopiaftale med Copydan Tekst & Node. Og det er disse penge, vi viderefordeler til de rettighedshavere, hvis værker er blevet kopieret.

 

Individuel fordeling

Copydan Tekst & Node fordeler vederlag individuelt. Det betyder, at kopipengene går direkte til de rettighedshavere, hvis værker er blevet kopieret.

Igennem indberetninger fra udvalgte skoler, uddannelser og institutioner får vi oplysninger om, hvor mange sider og eksemplarer et givent materiale er blevet kopieret i. Kopierne registreres på sideniveau. Det vil sige, at de rettighedshavere, der har bidraget til præcis den enkelte kopierede side, får tildelt det tilsvarende vederlag.

 

Det er ikke et lotteri

Mange tror fejlagtigt, at fordi materiale, der er kopieret på ikke-indberettende institutioner, ikke registreres, så er det tilfældigt, om man får vederlag eller ej. Men det er der taget højde for i de statistiske algoritmer, der ligger bag fordelingssystemet.

Fordelingen af vederlag baseres dels på tidligere års indberettet materiale og dels på den årlige kopiering på skoler, uddannelser og institutioner, og den afspejler dermed den faktiske kopiering. Størrelsen på vederlag kan derfor variere fra år til år.

En anden variabel for vederlagets størrelse er den samlede fordelingssum, som også kan variere fra år til år. Fordelingssummen er afhængig af, hvor mange penge vi får ind via vores aftaler i det pågældende år.

 

Vederlag fra vores bilaterale aftaler

Udover at indgå aftaler med danske brugere indgår vi gensidighedsaftaler med søsterorganisationer over hele verden – det er vores bilaterale aftaler.

De bilaterale aftaler betyder, at danske rettighedshavere kan få betaling, når deres materiale kopieres i de lande, vi har aftaler med.

Læs mere om, hvilke organisationer vi har aftaler med, her.

 

Yderligere information

Læs den generelle politik for fordeling af vederlag her.

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.