Menu

Har du vederlag til gode? Søg her

I vores arbejde med at registrere og fordele vederlag støder vi indimellem på rettighedshavere, som det ikke er muligt at udbetale til. Kunne du være én af dem? Så søg her og se, om du har vederlag til gode.

Vi registrerer hele tiden nye værker og nye rettighedshavere, der efterfølgende får tildelt vederlag for kopiering. Og selvom vi bruger meget tid på at finde frem til rettighedshavere med vederlag til gode, er der hvert år nogle, vi ikke kan udbetale til.

Alle disse rettighedshavere har vi samlet på en liste, som du kan søge i nederst på siden.

 

Rettighedshaverne står på listen, hvis de enten:

  • Ikke er lokaliseret: Rettighedshaverne kan være svære at finde – de kan fx have et meget almindeligt navn, ikke have offentlige kontaktoplysninger eller være fra udlandet. Det kan også dreje sig om afdøde, som det indtil videre ikke har været muligt at finde arvinger til.
  • Ikke har tilmeldt sig: Vi kan først udbetale pengene, når vi har udbetalingsinformationer fra rettighedshaverne selv. Der er en del på listen, som er blevet lokaliseret og kontaktet flere gange, men som endnu ikke har tilmeldt sig. Vi kender dem altså, men kan endnu ikke udbetale deres vederlag.

Vores researchere arbejder løbende på at identificere rettighedshavere med vederlag til gode. Det er et kontinuerligt arbejde, fordi listen udvikler sig dynamisk i takt med, at nye kommer til og gamle lokaliseres og tilmelder sig. Ressourcemæssigt er det dog ikke muligt at nå hele listen igennem, da den består af mange tusinde navne.

Har du skabt tekster og noder – men er endnu ikke tilmeldt hos os – så tjek i databasen, om du har vederlag til gode.

> Søg i vores database her

 

Finder du dig selv, så tilmeld dig direkte her – så kan vi nemlig udbetale dit vederlag. Fremgår dit navn ikke at listen, så vil vi alligevel opfordre dig at tilmelde dig, hvis du ikke er det i forvejen. Så har vi de nødvendige informationer, hvis dit værk og dit navn dukker op i vores registreringer.

Fakta

  • Tekst & Nodes database indeholder pt. over 171.000 forskellige værker.
  • Listen indeholder navne på flere tusinde autorer, udgivere og arvinger.
  • Rettighedshaverne på listen har mindst 100 kr. til gode – det er udbetalingsgrænsen.
  • Vederlaget akkumuleres over 3 år. Efter 3 år nedskrives det.
  • Er du allerede tilmeldt, så vil du ikke fremgå af listen.

Alle midler stammer fra de kopiaftaler, som Tekst & Node har indgået med uddannelsesinstitutioner samt offentlige og private virksomheder. Tekst & Node er en non profit-organisation, og derfor skal alle midler fordeles videre til de rettighedshavere, der står bag det kopierede materiale.