Menu

FAQ for rettighedshavere

Nedenfor har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål, som du kan have som rettighedshaver.

Savner du svar på et spørgsmål? Kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk

Vederlag

Vederlag fordeles på baggrund af den løbende indberetning af kopiering fra skoler, uddannelser og institutioner, der har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node. Hvert år ser vi dokumentation for ca. 50 mio. kopier, og det er på den baggrund, at vi udbetaler vederlag.

Læs mere om Copydan Tekst & Nodes fordelingsprincipper her

Nej. Fordelingen afspejler med stor nøjagtighed den kopiering, der sker rundt omkring i landet. Tekst & Node fordeler 97,5 % af vederlaget individuelt til hver enkelt rettighedshaver. Maskinrummet bag er opbygget på en måde, der sikrer, at det er den forfatter, der har skrevet, og det forlag, der har udgivet det enkelte værk, som også får det vederlag, som kopieringen af det konkrete værk udløser. 

Bliv klogere på fordelingen og vores stikprøver her i vores explainers:https://www.tekstognode.dk/rettighedshavere/explainers-saadan-fungerer-det/

Fordelingen af vederlag baseres dels på tidligere års indberettet materiale, dels på den årlige kopiering på skoler, uddannelser og institutioner og afspejler dermed den faktiske kopiering, som kan variere fra år til år. Men selvom dit beløb kan variere hvert år, så passer regnskabet i sidste ende. Se vores explainer om netop det lige her.

Læs mere om Copydan Tekst & Nodes fordelingsprincipper her

Nej, dit vederlag indberettes automatisk til SKAT som B-indkomst.

Nej, vederlag fra Copydan Tekst & Node er momsfrie.

Ja, alle rettighedshavere skal betale AM-bidrag. Det gælder også arvinger og CVR-registrerede rettighedshavere.

Ifølge Copydan Tekst & Nodes vedtægter er det muligt for organisationerne i ejerkredsen at trække en procentdel af deres medlemmers vederlag. Det er en beslutning, der træffes af de enkelte organisationer uden Copydan Tekst & Nodes indblanding.

Du kan vælge at tilbagebetale beløbet eller få det modregnet i fremtidige udbetalinger. Kontakt os, så retter vi fejlen med det samme. Tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.

Når du er oprettet som rettighedshaver hos os, så har vi alle de udbetalingsoplysninger, vi har brug for til at kunne udbetale vederlag automatisk. Selve udbetalingen sker via NemKonto og via e-Boks, hvor du modtager en specifikation med oplysninger om præcis, hvilke af dine værker, der er blevet kopieret og indgår i din vederlagsberegning. Læs mere om specifikationen her https://www.tekstognode.dk/rettighedshavere/saadan-laeser-du-din-udbetalingsspecifikation

 

Har du brug for at opdatere dine udbetalingsoplysninger, kan du gøre det her https://www.tekstognode-online.dk/login/101195cselvlogin.aspx

Du kan opdatere dine udbetalingsoplysninger her: https://www.tekstognode-online.dk/login/101195cselvlogin.aspx

Tjek, at du har givet tilladelse til visning af pop-op vinduer på din computer. I nogle browsere blokeres der for specifikationerne. Prøv med en anden browser, gerne Explorer eller Mozilla. Hvis det ikke virker, så kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.

Kopiering af mine værker

Det skyldes sandsynligvis, at kopieringen er sket på en ikke-indberettende skole, uddannelse eller institution. Hvis kopieringen er sket på en indberettende institution, kan det skyldes, at materialet ikke er blevet indberettet.

Skolerne indberetter kun deres kopier ca. hvert 8. år, så der er mange år, hvor den enkelte skole ikke skal bekymre sig om indberetning. Men når det bliver deres tur, så indberetter de i et helt skoleår. Indberetningen går på tur, men samlet set, så ser vi hvert år dokumentation for omkring 50 mio. kopisider, og det er faktisk statistisk set nok til – med 95 % nøjagtighed – at kunne sikre, at du over tid får betaling for præcis den brug, der har været af dit værk. Se mere i vores explainers her. https://www.tekstognode.dk/rettighedshavere/explainers-saadan-fungerer-det/

Ja. Alle, der har en kopiaftale med Copydan Tekst & Node, har lov til at kopiere, forudsat at det sker inden for begrænsningsreglerne. Det må de, fordi kopiaftalen er baseret på aftalelicens, som automatisk giver lov til at kopiere fra alverdens værker.

Skolerne indberetter kun deres kopier ca. hvert 8. år, så der er mange år, hvor den enkelte skole ikke skal bekymre sig om indberetning. Men når det bliver deres tur, så indberetter de i et helt skoleår. Indberetningen går på tur, men samlet set, så ser vi hvert år dokumentation for omkring 50 mio. kopisider, og det er faktisk statistisk set nok til – med 95 % nøjagtighed – at kunne sikre, at du får betaling for præcis den brug, der har været af dit værk. Se mere i vores explainers her. https://www.tekstognode.dk/rettighedshavere/explainers-saadan-fungerer-det/

Læs mere om kopiering af dine værker her

Du kan ikke nedlægge forbud mod kopiering af dine værker til undervisningsbrug eller til fotokopiering og lign til intern administrativ brug.

Du kan dog nedlægge forbud mod kopiering på fire specifikke aftaleområder. Læs hvilke her: https://www.tekstognode.dk/rettighedshavere/nedlaeg-forbud/ 

Ophavsret

Som hovedregel har du automatisk ophavsretten til det værk, du har skabt. Der er således ikke noget særligt formalitets- eller registreringskrav knyttet til erhvervelsen af ophavsretten. I forbindelse med fremsendelse, overdragelse og offentliggørelse af værker kan det dog være en god ide at gøre opmærksom på din ophavsret ved at påføre et copyright-tegn (©) samt navn og årstal på hver enkelt side. Læs mere om at beskytte dine værker her

Det ligger ikke inden for Copydan Tekst & Nodes område at føre enkeltsager for rettighedshaverne. Men du kan henvende dig til din fagforening eller faglige organisation, de kan muligvis hjælpe dig videre i din sag. Alternativt kan du henvende dig til en advokat.

Som udgangspunkt har du altid ophavsretten til dine tekster og noder og dermed ret til at bestemme, om dit materiale må offentliggøres på en hjemmeside. Du kan derfor rette henvendelse til den, der står bag hjemmesiden og forlange, at dit materiale bliver fjernet. Du har også mulighed for at kræve erstatning for den krænkelse, der har fundet sted. Copydan Tekst & Node kan desværre ikke assistere ved sådanne tilfælde, men henviser i stedet til rådgivning hos din fagforening eller faglige organisation eller andre juridiske rådgivere.

Ja, du kan overdrage dine rettigheder til en anden person, men ikke til fx dit ansættelsessted.

For at overdrage eller få overdraget vederlagsrettigheder fra en person til en anden, skal der indsendes en skriftlig bekræftelse til Copydan Tekst & Node. Denne skal være underskrevet af både overdrageren og den nye rettighedshaver samt påføres begge personers CPR-nr.

Af hensyn til autorerne, anerkender Copydan Tekst & Node ikke overdragelse af rettigheder til autorernes ansættelsessteder eller andre virksomheder. Bestyrelsen i Copydan Tekst & Node har truffet en principiel beslutning om, at alle vederlag fordeles ligeligt (50/50) mellem autorer og udgivere. Dette gælder, uanset hvad parterne i de bagvedliggende aftaleforhold måtte have aftalt. Af administrativt-tekniske grunde må parterne selv efterfølgende ordne dette anliggende mellem sig.

Er du arving efter en forfatter, illustrator, komponist eller en anden autor, skal du indsende en kopi af skifteretsattesten til os som dokumentation for arveforholdet.
Derudover skal du tilmelde dig Copydan Tekst & Node – så har vi nemlig alle de oplysninger, vi skal bruge, for at kunne udbetale et evt. vederlag til dig. Husk at angive, om du er enearving, eller om I er flere. Hvis I er flere, så oplys gerne navnene på alle arvinger.

Tilmeld dig her