Menu

Kopiering af dine værker

Når dine værker bliver kopieret

Med Copydan Tekst & Nodes kopiaftaler må uddannelsesinstitutioner og virksomheder kopiere fra alverdens udgivne tekst- og nodematerialer til undervisningsbrug og intern administrativ brug uden at spørge hver enkelt rettighedshaver om lov. De må kopiere både dansk og udenlandsk materiale, digitalt og trykt, dog med visse begrænsninger. Begrænsningsreglerne er differentierede, alt efter hvilken type aftale der er tale om.

Læs mere om kopiering til undervisning her

Læs mere om kopiering i virksomheder og offentlige institutioner her

Læs mere om kopiering på biblioteker her

 

Aftalelicens – hvorfor uddrag af dine værker må kopieres uden din tilladelse

Aftalelicens er en lovgivningsmæssig måde at forvalte ophavsrettigheder på, der sikrer en fleksibel brugeradgang samt kompensation til rettighedshaverne for brug af deres materiale.

Copydan Tekst & Node indgår kopiaftaler med vores kunder på baggrund af aftalelicensen. Det betyder, at vi kan tilbyde en samlet aftale, der dækker kopiering af alle rettighedshaveres værker. Også dine.

Via vores medlemsorganisationer repræsenterer vi en væsentlig del af ophavsmændene inden for tekst- og nodeområdet. Vi er som de eneste i Danmark godkendt af Kulturministeriet til at indgå aftaler på aftalelicensvilkår på tekst- og nodeområdet for både autorer og udgivere.

Læs Kulturministeriets godkendelser af Copydan Tekst & Node her

 

Kopiering i udlandet

Du kan få tildelt vederlag, hvis dine tekster kopieres i udlandet.

Copydan Tekst & Node har gensidighedsaftaler med søsterorganisationer over hele verden. Det betyder, at vi modtager penge for kopiering af danske værker foretaget i udlandet, som vi udbetaler til de danske autorer og udgivere. Til gengæld sender vi penge til udlandet, når udenlandske værker kopieres i Danmark.

Læs mere, og se, hvilke lande vi har aftaler med her
 

Når dine værker er tilgængelige via Open Access

Open Acces betyder som udgangspunkt, at der er gratis og uhindret online adgang til eksempelvis forskningsartikler. Rettighedshavere, der publicerer værker via Open Access, har givet samtykke til de tilknyttede licensbetingelser. Der er derfor tale om en direkte licens, som har forrang fremfor Copydan Tekst & Nodes aftaler. Rettighedshavere skal derfor være opmærksomme på, at kopiering fra tidsskrifter, som ligger i Open Access, ikke udløser vederlag.

 

Nedlæg forbud mod anvendelse af dine værker 

Som forfatter, musiker, udgiver mv. kan man vælge at nedlægge forbud mod kopiering af sine værker på forskellige aftaleområder – i forbindelse med vores digitaliseringsprojekter,  på en begrænset del af undervisningsområdet, på erhvervsområdet samt på biblioteksområdet. Læs mere her

 

Yderligere information

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 93 / kontakt@tekstognode.dk.