Et par måneder inden Morten Rosenmeier indtrådte som formand for bestyrelsen, brød Covid-19 ud i lys lue. Og hurtigt blev det klart, at der skulle tænkes nyt og hurtigt, hvis man stadig skulle hjælpe kunderne med at få adgang til tekster og noder – selvom alt, hvad der minder om hverdag, var sat ude af spil.

”Der er ingen tvivl om, at Covid-19-krisen på forskellig vis har præget mit første år som formand. Ingen af os havde forestillet os et helt år frem med epidemi, mutationer og nedlukninger. Og det har selvfølgelig påvirket vores fokus og opgaver i bestyrelsen,” fortæller Morten Rosenmeier i et tilbageblik på det første år som formand for Tekst & Nodes bestyrelse.

Som tidligere næstformand i bestyrelsen havde Morten en god ide om, hvilke arbejdsopgaver, der ventede, da han i maj 2020 overtog posten efter Hanne Salomonsen, direktør i Gyldendal Uddannelse:

”Hanne og jeg havde et fremragende samarbejde som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen. Hanne havde ført os sikkert gennem de seneste års omskiftelige tider med nye digitale platforme og nye love og direktiver. Og det arbejde så jeg frem til at fortsætte sammen med resten af bestyrelsen og den nye næstformand, Cliff Hansen, som er direktør for Alinea og repræsenterer Danske Forlag i bestyrelsessammenhænge,” fortæller Morten, der også er formand for UBVA (Akademikerne) og professor i ophavsret på Københavns Universitet.

”To måneder inden, jeg overtog formandskabet, havde vi oplevet vores første nedlukning af samfundet. Og i den tid havde bestyrelsen allerede nået at hastebehandle nogle aftaler, der gjorde det nemmere for vores kunder at bruge tekster og noder. Vi havde nok et spinkelt håb om, at epidemien ville klinge af. Men det har jo vist sig, at netop nedlukningerne og behovet for særaftaler kom til at fylde meget her i det første år,” fortæller Morten Rosenmeier om de særaftaler, der fx har givet nogle undervisningsinstitutioner øget digitale muligheder samt udvidede begrænsningsregler.

”Det må ikke have været nemt for lærere, undervisere og studerende at gennemføre fjernundervisning. Bestyrelsen har derfor haft fokus på meget hurtigt hastebehandle særaftaler, der har givet nemmere adgang til tekster og noder. I en tid, hvor så mange andre grupper i samfundet har ydet store indsatser, så håber vi, at vi har gjort livet bare lidt nemmere for vores kunder, ” siger Morten Rosenmeier.

”Samtidig har vi i bestyrelsen været meget opmærksomme på de ekstraordinært svære omstændigheder, som alle rettighedshaverne pludselig har været i – hvor foredrag, oplæsninger, koncerter mv. er blevet indstillet. Det har været hårde tider for mange i samfundet – men også for alle os, der skaber tekster og noder. Derfor har vi været glade for at, at hjulene i Tekst & Node har kørt rundt som sædvanligt. Der er fortsat blevet kopieret, registreret og udbetalt vederlag til rettighedshaverne. Og vi er på trapperne med en årsrapport, som viser, at der er blevet sendt flere penge videre til rettighedshaverne end i de foregående år,” slutter Morten Rosenmeier.

 

Del denne artikel