Aftale og pris

Kopiering af andres udgivne materialer kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Men når skolen har en aftale med Copydan Tekst & Node, så er I sikre på, at både tilladelse og betaling er på plads én gang for alle.

Kopiaftalen dækker både de ansattes kopiering til undervisningsbrug samt deres kopiering til administrativ brug. Elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen (til deling eller til brug i en opgave), er også dækket af aftalen og kan kopiere efter de rammer, som er beskrevet her på siden. Skolen har ansvaret for, at både ansatte og elever overholder rammerne for kopiering.

Kopieringsaftale for højskoler
Se aftalen her: Højskoler
Pr. juni 2022 er kopiaftalen udvidet til også at omfatte digitalkopiering af aviser. Læs tillægget her.

Pris for aftalen
Den aktuelle pris for højskoler kan ses her.
Vil du have flere oplysninger om, hvordan vi beregner prisen for din aftale, så kan du kontakte vores aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på hgk@tekstognode.dk

 

Vær opmærksom på…

Nogle værker må ikke kopieres, selvom I har en kopiaftale. Rettighedshaverne har nemlig mulighed for at nedlægge forbud mod kopiering af deres værker til intern administrativ brug.

Der pt. ingen, der har nedlagt forbud.