Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Kirker

Størstedelen af landets kirker, sogne og trossamfund har brug for en aftale med os.

Medarbejdere i et sogn, en kirke eller et trossamfund vil ofte have brug for at kunne kopiere andres tekster og noder. Kopierne bruges måske i forbindelse med gudstjenester eller som et led i organistens hverv eller administrationens arbejde. Eller når I har konfirmandundervisning og driver aktiviteter som kor, søndagsskole, babysalmesang, studiekredse m.m.

Kopiering af andres udgivne tekster og noder kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Men når kirken eller sognet har en aftale med Copydan Tekst & Node, så er I sikre på, at tilladelsen og betaling er på plads én gang for alle – nemt og enkelt.

Her kan I læse mere om vores aftaler, og hvilke muligheder en aftale giver jer.

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.