Vidste du:

Copydan Tekst & Node er en non-profit virksomhed

Kommunale biblioteker

Kopiering til administrativ brug på landets offentlige biblioteker er dækket af den kopieringsaftale, som kommunen har indgået. Derudover har bibliotekerne også en aftale om bogomslag.

Kopiering af tekster, noder mv. til administrationsbrug er dækket af jeres kommuneaftale. Aftalen er en rammeaftale, som sikrer, at I kan bruge og kopiere ophavsretsligt beskyttet materiale  til intern brug på biblioteket. Se nærmere her.

 

Rammeaftale, der dækker bogomslag

Biblioteker har behov for at kunne kommunikere med og sende materiale til deres brugere. Rammeaftalen med biblioteker giver mulighed for at stille bogomslag til rådighed, når en bog skal omtales på deres forskellige digitale platforme.

Rammeaftalen om bogomslag er indgået med Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i samarbejde med VISDA.

Vær opmærksom på, at aftalen om bogomslag bliver administreret af VISDA.
Er der spørgsmål til aftalen, så kan du henvende dig til dem her. 

 

Læs rammeaftalen her.
Læs Kulturministeriets godkendelse af aftalen her.

Hvis man som rettighedshaver ikke ønsker sine værker gengivet inden for de vilkår, som er forhandlet i rammeaftalen, kan man nedlægge forbud mod denne brug. Læs mere om forbudsnedlæggelse her.