Menu

Det kan I med en aftale

Læs mere her om, hvilke muligheder og begrænsninger aftalen indeholder.

Rammeaftalen med Tekst & Node giver adgang til, at I kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. I får således adgang til at kopiere materialer fra både bøger, tidsskrifter, nodehæfter, brochurer, internettet, osv.

 

En aftale med os dækker:

  • Brug af tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.
  • Fotokopiering af eksempelvis aviser, bøger, noder, artikler osv.
  • Print af indhold fra internettet – hjemmesider er også beskyttet af ophavsret som bøger og aviser.
  • Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.
  • E-mailkorrespondance som indeholder downloadet, copy-pastet og skannet materiale (aviser undtaget). E-mails kan primært sendes internt i virksomheden samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere.

Der er kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering af tekster og noder. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale. De vigtigste begrænsninger er:

  • Man må kopiere 20 % dog max. 20 sider fra originalmaterialet.
  • For et tidsskrift beregnes 20%, dog max 20 sider ud fra årgangens samlede sideantal.
  • Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
  • Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.
  • Aftalen dækker kun kopiering i Danmark.

Læs mere indgående om aftalens rammer for kopiering og materialebrug her.

 

Vær opmærksom på…

Nogle værker må ikke kopieres, selvom du har en kopiaftale. Rettighedshaverne har nemlig mulighed for at nedlægge forbud mod kopiering af deres værker til intern brug.

Der pt. ingen, der har nedlagt forbud.

 

Eksterne kurser? Få en aftale, der dækker

Alle danske regioner har en aftale med Tekst & Node, som dækker internt administrativ brug og intern undervisningsbrug. Aftalen gælder for både regionsgårdene og sygehusene mv.

Hvis I har kursusvirksomhed for eksterne deltagere – dvs. ikke ansatte i regionen – så kontakt os for en aftale til at dække denne undervisningsbrug.

Læs mere om vores aftaler til kursusudbydere her.

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål omkring aftalens muligheder og begrænsninger – eller er interesserede i en aftale for kursusudbydere – så er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82