Menu

Det kan I med en aftale

Læs mere her om, hvilke muligheder og begrænsninger aftalen indeholder.

Rammeaftalen med Tekst & Node giver adgang til, at I kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. I får således adgang til at kopiere materialer fra både bøger, tidsskrifter, nodehæfter, brochurer, internettet, osv.

 

En aftale med os dækker:

  • Brug af tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.
  • Fotokopiering af eksempelvis aviser, bøger, noder, artikler osv.
  • Print af indhold fra internettet – hjemmesider er også beskyttet af ophavsret som bøger og aviser.
  • Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.
  • E-mailkorrespondance som indeholder downloadet, copy-pastet og skannet materiale (aviser undtaget). E-mails kan primært sendes internt i virksomheden samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere.

Der er kun få begrænsninger

Vores aftaler giver meget brede muligheder for kopiering af tekster og noder. Men det eneste, som I skal være opmærksomme på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale. De vigtigste begrænsninger er:

  • Man må kopiere 20 % dog max. 20 sider fra originalmaterialet.
  • For et tidsskrift beregnes 20%, dog max 20 sider ud fra årgangens samlede sideantal.
  • Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
  • Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.
  • Aftalen dækker kun kopiering i Danmark.

Læs mere indgående om aftalens rammer for kopiering og materialebrug her.

Eksterne kurser? Få en aftale, der dækker

Alle danske regioner har en aftale med Tekst & Node, som dækker internt administrativ brug og intern undervisningsbrug. Aftalen gælder for både regionsgårdene og sygehusene mv.

Hvis I har kursusvirksomhed for eksterne deltagere – dvs. ikke ansatte i regionen – så kontakt os for en aftale til at dække denne undervisningsbrug.

Læs mere om vores aftaler til kursusudbydere her.

 

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål omkring aftalens muligheder og begrænsninger – eller er interesserede i en aftale for kursusudbydere – så er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82