Om pres på verdensøkonomien, årets indtægter, undersøgelser og det internationale samarbejde.

I mit tilbageblik må jeg først og fremmest dvæle ved, at vi i 2022 har haft indtægter, som er endt meget flot på den anden side af 400 mio. kr. For første gang nogensinde. Det er meget tilfredsstillende.

Desværre var året også udfordrende på mange måder, ikke mindst på grund af de mange udefrakommende påvirkninger i form af pres på verdensøkonomien, inflation og krigen i Ukraine. Tekst & Node har mærket det på den måde, at vi – som mange andre private og offentlige virksomheder og pensionsselskaber – er blevet hårdt ramt på den investeringspulje, vi opbevarer rettighedshavernes penge i, frem til de udbetales. Dette på trods af, at vi i Tekst &Node har en ret konservativ investeringspolitik. Bestyrelsen i Tekst & Node har på baggrund af dette truffet beslutning om en endnu mere tilbageholdende investeringspolitik.

 

En update på Nota-sagen

I 2021 afsagde Ophavsretslicensnævnet kendelse i sagen mellem Nota og Copydan Tekst & Node. Sagen omhandlede vederlagsmodellen og størrelsen på det vederlag, som rettighedshavere var berettiget til ved udlån gennem Notas service. Vi nærmer os nu forhåbentligt en aftale som konsekvens af kendelsen, og håber, at alt er på plads i 2023, så vi kan sende vederlag videre til de rettighedshavere, hvis værker er blevet udlånt gennem Nota.

 

Undersøgelser og forhandlinger

Undersøgelserne af kopiforbruget på de højere læreanstalter er nu meget nær sin afslutning, og vi glæder os til at få et validt og opdateret overblik over kopieringsmønstrene på universitetsområdet. Når resultaterne foreligger, tager vi fat på forhandlingerne hurtigst muligt, så vi kan få afstemt prisen for en kopiaftale med det faktiske niveau af kopiering, der foregår.

Tæt internationalt samarbejde

Det har alle dage været vigtigt at have et tæt samarbejde med kolleger både i Norden, i Europa og globalt. Både fordi Tekst & Node er helt afhængige af de gensidighedsaftaler, som vi har med vores søsterorganisationer over hele verden – men også fordi der eksisterer en del fælles problemstillinger omkring det kredsløb, som skal sikre produktionen af tekster og noder. Derfor er Tekst & Node et meget aktivt medlem af IFRRO, som er en international organisation for forvaltningsorganisationer samt tilknyttede rettighedshaverorganisationer på tekstområdet.

I november 2022 var der valg til bestyrelsen i IFRRO, hvor jeg blev genvalgt – denne gang som 2. Vicepræsident i IFRRO, hvor jeg glæder mig til at fortsætte det internationale samarbejde i en tid, der både er præget af kriser, brugerændringer og teknologiske tigerspring. Det bliver et spændende og interessant 2023 her i Tekst & Node.

 

Foto: Astrid Maria Rasmussen

Del denne artikel