Digitale kopier kan være en uundværlig del af elevernes læring, når skolen fremover rykker hjem i dagligstuen. Aftalerne med Tekst & Node dækker naturligvis også i disse usædvanlige tider.

Der venter landets skolebørn og elever en noget anderledes hverdag i de kommende uger. Distancelæring er blevet en præmis for alle lige fra indskoling til videregående uddannelser og undervisere arbejder i disse dage på at opdatere Aula og diverse intranet med ugeplaner, lektier og pensum.

Heldigvis har alle undervisningsinstitutioner i Danmark en aftale med Tekst & Node som gør, at underviserne har mulighed for at kopiere og dele ophavsretligt beskyttet materiale med eleverne – også selvom, det hele foregår via fjernundervisning. Læs mere her.

/Pas godt på hinanden derude

Del denne artikel