I denne udgave af 'Mød en medlemsorganisation' fortæller Morten Rosenmeier om mærkesager, milepæle og bestyrelsesarbejdet i Tekst & Node.

Baggrund

Hvad er UBVA’s vigtigste funktion som udvalg under Akademikerne?

“UBVA hjælper Akademikernes medlemsorganisationer og deres medlemmer i sager om intellektuelle ejendomsrettigheder – i praksis især sager, som omhandler ophavsret. Derudover deltager vi aktivt i lovforberedende arbejde og afgiver høringssvar i forbindelse med ændringer af ophavsretsloven mv. Vi støtter også udbredelse af information om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret mv. Vi giver blandt andet økonomisk støtte til diverse udgivelser, og vi udgiver selv bogen “Ophavsret for begyndere”. Bogen ligger gratis til download på UBVA’s hjemmeside.

Derudover laver vi meget oplysningsarbejde, som både kommer medlemmer og ikke-medlemmer til gode. Vi orienterer f.eks. om ophavsret på en række gratis informationshjemmesider – herunder ubva.dk, forskerportalen.dk og undervislovligt.dk – og vi besvarer henvendelser vedrørende ophavsret, som sendes til os via ubva.dk. Svarene bliver lagt i anonymiseret form i UBVA’s svarbank, som man kan se på hjemmesiden.

I forlængelse af oplysningsarbejdet holder vi også symposier og andre arrangementer om ophavsret – f.eks. gratis kurser. Og man behøver ikke være akademiker eller medlem af en af Akademikernes medlemsorganisationer for at komme med på kurserne eller sende os spørgsmål.”

 

Hvad er I særligt stolte af? Hvilke milepæle har I fejret?

“Vi er stolte af mange ting i vores arbejde med at rådgive og sikre autorrettighederne for Akademikernes medlemmer. Skulle jeg dog fremhæve noget, så må det være, at vi siden 2011 har spillet en vigtig rolle i at sikre, at en lang række danske uddannelsesinstitutioner har indgået lokalaftaler med lærerne om, hvem der har ophavsretten til lærerproduceret undervisningsmateriale.

Aftalerne indebærer, at lærerne overdrager visse ophavsrettigheder til materialet til institutionerne, samtidig med at de selv beholder en række andre rettigheder. Bl.a. bevarer lærerne retten til at udgive bøger, der bygger på deres undervisningsmateriale, på diverse forlag.

Herudover har de i vidt omfang et krav på at genbruge undervisningsmateriale i forlagsudgivelser, der ikke har karakter af bøger, herunder digitale læringsforløb. Desuden kan de genbruge undervisningsmateriale i tilfælde af jobskifte, og de kan kræve at blive fjernet fra optagelser, hvor de medvirker m.m.

Uden de her lokalaftaler kan det beklageligvis opleves, at uddannelsesinstitutioner tager lærernes rettigheder til deres undervisningsmateriale. Det ser man bl.a. ske i udlandet.”

 

Arbejdet i Tekst & Node

Hvorfor er det vigtigt for jer at være repræsenteret i Tekst & Node?

“Det er vigtigt for os at være repræsenteret i Tekst & Node, fordi Akademikerne organiserer alle faglitterære forfattere med akademisk uddannelse. Arbejdet i Tekst & Nodes bestyrelse er yderst centralt for UBVA’s rådgivning og bistand til de potentielt mere end 400.000 medlemmer, som Akademikerne som paraplyorganisation repræsenterer. Det er den helt rigtige platform at arbejde for autorrettigheder på.”

 

Hvad ser I som de vigtigste opgaver i bestyrelsesarbejdet i den kommende tid?

“Der er et rigtig godt samarbejde henover bordet, og det gør vi vores for at værne om – så den helt overordnede opgave må være at sikre et fortsat godt samarbejde mellem udgiver- og autorkredsen.

Derudover er vores mærkesager fortsat at søge at gøre Tekst & Nodes velfungerende aftaler endnu mere fleksible, så de bliver ved med at passe til den virkelighed, som hhv. rettighedshaverne og brugerne befinder sig i.”

 

Vidste du, at…

Akademikerne kan føres tilbage til 1950 og hed dengang Akademikernes Samarbejdsudvalg (AS).

Akademikerne blev stiftet i 1972 og afløste AS.

Akademikerne er paraplyorganisation for en række organisationer, der repræsenterer folk med akademisk uddannelse.

Der er i øjeblikket hele 25 organisationer med i alt ca. 400.000 medlemmer.

 

Foto: Morten Rosenmeier

 

Morten Rosenmeier er professor på Center for informations- og innovationsret på Københavns Universitet. Derudover er han formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne (AC).

UBVA er et stående udvalg, som rådgiver AC i sager vedr. ophavsret og intellektuelle ejendomsrettigheder. Hver AC-organisation kan udpege to medlemmer af UBVA. Formanden udpeges af Djøf. UBVA blev oprettet i 1961 og videreførte Foreningen til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (FBVA), som blev stiftet i 1943 og opløst ved UBVA’s stiftelse. Formanden for UBVA er altid AC’s repræsentant i Tekst & Nodes bestyrelse. Morten Rosenmeier varetager næstformandsposten i Tekst & Nodes bestyrelse.

 

Indtil vores næste portræt i rækken udkommer, kan du læse mere om vores arbejde i Tekst & Node i vores årsblade her.

Del denne artikel