I ’Mød en medlemsorganisation’ udgiver vi små interviews med autor- og udgiverorganisationer i vores ejerkreds. Denne gang er det Dansk Forfatterforening, som portrætteres. Læs med, når formand Morten Visby fortæller om foreningens mærkesager og milepæle og bestyrelsesarbejdet i Tekst & Node.

Baggrund

Hvad er Dansk Forfatterforenings vigtigste funktion?

”At værne om forfatteres, oversætteres og illustratorers ophavsret og ytringsfrihed og deres kulturelle og sociale vilkår.”

 

Hvad er I særligt stolte af? Hvilke milepæle har I fejret?

”Vi er særligt stolte af vores individuelle kontraktrådgivning og vores bidrag til sikring af biblioteksafgiften, hvor især etableringen af en digital biblioteksafgift har været et stort skridt fremad. Samarbejdet på tværs af hele bogbranchen har stor betydning for os, og vi har været gode til at indgå i pragmatiske samarbejder med både kommercielle og offentlige aktører uden at give køb på vores interesser. Egentlig er vi måske mest stolte af, at vi formår at samle så forskellige autortyper om at tale med én stemme, når det gælder de helt basale rammer for den danske forfatterstand.”

 

Hvad vil I gerne have, at folk skal vide om jer? Er der noget, som er relevant for rettighedshaverne at vide – måske noget, I får mange spørgsmål omkring?

”Vi får mange spørgsmål om brug af tekstrettigheder. Og jeg vil gerne have, at folk ved, at vi kæmper benhårdt for forfatternes tekstrettigheder, men at vi gør det med fokus på samarbejde med udgiverne og med forståelse for de kommercielle, tekniske og politiske realiteter på bogmarkedet og skoleområdet og i kulturinstitutionerne.”

 

Arbejdet i Tekst & Node

Hvorfor er det vigtigt for en organisation som jer at være repræsenteret i Tekst & Node?

”Fordi vi derigennem er med til at forankre Tekst & Node i en kulturel legitimitet, som er en vigtig del af forvaltningsorganisationens succes og troværdighed. Og fordi vi gerne vil tage et aktivt medansvar for, at forvaltningen i Tekst & Node fortsat er baseret på en pragmatisk balance mellem forfatternes og udgivernes rettigheder og behov.”

 

Hvad betyder det for jeres rettighedshavere, at der er så bredt et samarbejde på tværs af udgiver- og autorsiden?

”Det betyder, at vi har mulighed for at fokusere på en sikring af hele det fælles aftalegrundlag, der sætter Tekst & Node i stand til at give skolerne let adgang til al litteratur og samtidig give forfatterne og oversætterne et vederlag for samfundets brug af deres tekster. Jeg ved godt, at det er lidt en floskel det dér med børs og katedral eller kultur og kommers – men i hvert fald når det gælder Tekst & Node, så er det egentlig en meget reel dobbelthed for mig.”

 

Hvad er jeres overordnede mærkesager i bestyrelsesarbejdet?

”Vi har tre mærkesager: For det første at bevare grundlaget for kopivederlaget, som er en helt afgørende økonomisk forudsætning for skabelsen af ny dansksproget litteratur. For det andet at bevare de gode samarbejdsrelationer mellem autorer og udgivere i Tekst & Node. Og for det tredje at værne om den udvidede aftalelicens – både i Danmark og i Europa – som en ekstremt effektiv og velafbalanceret form for kollektiv forvaltning af tekstrettigheder.”

 

Hvad ser I som de vigtigste opgaver i det brede bestyrelsesarbejde i den kommende tid?

”De to vigtigste opgaver er implementeringen af direktivet om ophavsret og arbejdet med en fornuftig balance i det offentliges digitale delingsagenda.”

 

Vidste du, at:

Dansk Forfatterforening blev stiftet i 1894 med Carl Torp som formand og har i år fejret 125 års jubilæum. Gennem årene har foreningen haft formænd som Sophus Michaëlis, Thit Jensen, Palle Lauring, Peter Seeberg og Dea Trier Mørch.

Dansk Forfatterforening har ca. 1.400 medlemmer. Det er alle slags forfattere – skønlitterære og faglitterære, børnebogsforfattere og lærebogsforfattere. Dertil kommer lyrikere, litterære oversættere og bogillustratorer.

Morten Visby er formand for Dansk Forfatterforening og er foreningens repræsentant i Tekst & Nodes bestyrelse. Nanna Gyldenkærne er hans suppleant.

 

Næste portræt i rækken af Tekst & Nodes medlemsorganisationer er Danske Medier. Deres portræt udgives i løbet juni måned.

I mellemtiden kan du læse mere om vores arbejde i Tekst og Node i vores årsblad – klik ind på 2019.tekstognode.dk.

Del denne artikel