13. Marts 2024 ·

Nota: Så er de første millioner af kroner på vej til autorerne

Torsdag d. 14. marts udbetaler vi de første autor-vederlag for udlån gennem Nota. Vi udbetaler 2,9 mio. kr. til 1540 forfattere.

Tekst & Node har en administrationsaftale med Nota, som sikrer vederlag for udlån gennem Notas service.

Aftalen omfatter udlån fra d. 11. oktober 2018 og fremadrettet. I efteråret modtog vi de første data om udlån fra Nota, og vi kan nu udbetale de første autor-vederlag for Notas udlån af værker. Det er blevet til 2,9 mio. kr. til 1540 forskellige rettighedshavere.

 

Hvorfor kun autorer i denne udbetaling?

Denne udbetaling er den første, vi foretager, som følger vores administrationsaftale med Nota, og vi har valgt at udbetale autor-vederlagene separat i første omgang. Vi arbejder naturligvis også med udlånsdata på udgiver-området, men der mangler klarhed omkring de digitale udgiverrettigheder til værkerne – først når disse er på plads, kan vi påbegynde arbejdet med at fordele og udbetale vederlag til udgivere og forlag.
Vi samarbejder med forlag og en ekstern partner omkring rettighedsafklaring.

Er du billedautor, så vær opmærksom på, at vores administrationsaftale indebærer, at vi opkræver vederlag for Notas brug af billedautorers værker. VISDA står derimod for både fordeling og udbetaling af vederlag – www.visda.dk.

 

Udbetalingsspecifikation i e-Boks og værksinformation på nota.dk
1540 forfattere modtager d. 14. marts en udbetalingsspecifikation i e-Boks med oversigt over deres Nota-vederlag for værker udlånt i perioden Q4 2018 og starten af 2019.

Udbetalingen dækker ikke over alle udlånte titler i perioden

Vi har modtaget data fra Nota på over 60.000 forskellige titler. Det er en stor datamængde, som gør, at vi må arbejde langsigtet med registreringsprocessen.

Vi starter derfor med at registrere titlerne bagudrettet fra 2018 og bevæger os så frem.

Vi starter derudover med de titler, som har flest udlån, og derfor kan man opleve, at denne første udbetaling ikke dækker alle udlån i perioden.

Ring til os på tlf. 35 44 14 93, hvis du har spørgsmål til registreringsprocessen.

Af udbetalingsspecifikationen fremgår det ikke, om værkerne er udlånt hos Nota som lydbog eller e-bog – det kan man tjekke på Notas egen hjemmeside via det BOOK ID nummer, som står under hvert værk i udbetalingsspecifikationen. Udlånsdato eller antal udlån fremgår ikke på specifikationen.

Find værkstype på dine udlån hos Nota her

 

Læs mere om vores administrationsaftale med Nota her

 

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til ovenstående eller til din udbetalingsspecifikation, så ring til os på tlf. 35 44 14 93.