Cliff Hansen er direktør i Lindhardt og Ringhof Uddannelse og har over 20 års erfaring med ledelse, forretningsudvikling og digitalisering i store danske forlag. Alligevel betegner han sig ret ydmygt som en vicevært for processer og systemer, og som én der holder styr på de strukturelle elementer, når man skifter og holder en strategi. I 12 måneder har han holdt opsyn fra næstformandsposten i Tekst & Nodes bestyrelse – Cliff Hansen fortæller her om sin vej til bestyrelsesarbejdet og om det første år som næstformand.

Hvordan sætter man ord på mere end 20 års erfaring i forlagsbranchen, som har budt på redaktionelt arbejde i analoge og digitale sammenhænge, digitaliseringsprojekter, ledelse og forretningsudvikling?

I samtalen med Cliff Hansen, dukker der formuleringer op som f.eks.: Opkøb, nye samarbejder, ordbøger, lydbøger og e-bøger, digitale milepæle, tilgængeliggørelse af viden og transformationer. Begreber, der peger på, at Cliff har været en del af den digitale udvikling, som branchen har undergået gennem de sidste 20 år.

En baggrund som cand.mag. i Historie og Informatik fra Københavns Universitet blev i sin tid indgangsbilletten som billedredaktør og sidenhen redaktionschef hos Gyldendal. Med årene har Cliff været involveret i en del strategisk udviklingsarbejde, og undervejs har han udviklet et helt særligt fokus på processer, som især blev afgørende, da Cliff blev tilbudt en mulighed på Lindhart & Ringhof:

  • ”For 10 år siden fulgte jeg med Lars Boesgaard fra Gyldendal til Lindhardt & Ringhof og landede i en stilling som forretningsudviklingsdirektør. Der skulle laves en ’turnaround’, og det er jo i sig selv en stor opgave. Mit fokus blev at sikre udviklingen af de underliggende strukturer, der skulle bære denne ’turnaround’. For selvom målet står klart, så er det altså processen derhen, der bliver afgørende for succesen. Sådan kan man sige, at jeg i det job blev en slags opsynsmand eller vicevært for de underliggende processer og systemer, som bærer strategien,” forklarer Cliff Hansen.
  • ”Dette fokus tog jeg også med mig i mit næste job, da jeg efter 3 år hos Lindhardt & Ringhof overtog min nuværende stilling som direktør for undervisningsaktiviteterne i Lindhardt og Ringhof. Her ventede endnu en transformationsproces og en reformulering af den digitale strategi, og selvom jobbet selvfølgelig også har et stort redaktionelt fokus, så ser jeg stadig mig selv som viceværten, der prøver at få mennesker og processer til at fungere optimalt hver for sig – og sammen.”

Foreningsarbejde og de politiske niveauer

Udover jobbet som direktør har Cliff de sidste 6 år også været en del af Danske Undervisningsforlag – et forretningsudvalg under Danske Forlag. I dag er han næstformand i udvalget og oplever, at arbejdet på det politiske niveau er og bliver et spændende felt:

”For mig er forlagsbranchen et sted, hvor man virkelig gør en kæmpe forskel. Vi møder op på arbejde og skaber viden, debat og læring. Det giver mening, det vi laver. Og dét at mødes om det, og samtale og forstå andre aktører rundt om bordet, det giver en kæmpe indsigt, som branchen ikke kan være foruden,” fortæller Cliff om foreningsarbejdet, som han beskriver som et uundværligt supplement til den kommercielle forretningsdrift.

Tæt & godt samarbejde i Tekst & Node

Med 6 års foreningsarbejde i ryggen følte Cliff sig godt klædt på til at indtræde i Tekst & Nodes bestyrelse. Men efter et år på posten, kan Cliff se tilbage på 12 måneder, hvor han har måtte sætte mange kræfter ind på at forstå de dybere lag i bestyrelsesarbejdet:

  • ”Jeg troede, at jeg havde en ganske god forståelse af Tekst & Node, da jeg trådte ind i bestyrelsen, men der er virkelig tale om en stor kompleksitet. Det er en stor organisation med en meget stor omsætning, som servicerer tusindvis af mennesker. Oveni det, er der mange interessenter – både ift. bestyrelsens sammensætning og ift. kundernes sammensætning.”

Cliff fortsætter:

  • ”Som organisation er Tekst & Node meget kompetent. Man håndterer sit domæne med stor kompetence og stor selvtillid. Det har været enormt positivt at opleve. Det gør mig tryg som næstformand, at der er en daglig operationel ledelse, som i den grad er på forkant med tingene, hvilket betyder, at bestyrelsen kan arbejde sammen om de overordnede fælles linjer. Og her oplever jeg, at vi gennem god dialog og samtaler finder fælles fodslag på trods af vores mange forskellige udgangspunkter i tekst- og nodeverdenen.”

Fremtidsudsigter

På sidste års Generalforsamling blev både Cliff Hansen og Morten Rosenmeier valgt som henholdsvis næstformand og formand for bestyrelsen for en toårig periode. Begge kan derfor se frem til endnu et år med et samarbejde, som Cliff først og fremmest beskriver som et makkerskab, der er kendetegnet ved en virkelig fin dialog:

  • ”Selvom året også har været præget af Covid-19, så har det også været et år, der har været fyldt med mange frugtbare snakke og samtaler, som helt konkret har bragt os frem mod et strategipapir, som sætter en god retning for de kommende indsatsområder for Tekst & Node, hvor vi trækker en forretningsdrivende tankegang ind i Tekst & Node og investerer i fremtidig vækst og udvikling, ” forklarer

Cliff, og fortsætter:

  • ”Fremtiden er i stigende grad digital – og det mærker vi også i bestyrelsesarbejdet. Og i den kontekst er det oplagt også at tænke nye projekter og processer ind i pipeline, der har store digitale islæt. Her håber jeg naturligvis at kunne byde ind med min erfaring inden for digitale transformationsprocesser, som jeg har samlet i årenes løb,” slutter Cliff Hansen.

 

Del denne artikel