Menu

Aftale og pris

Prisen afgøres af jeres aftalekombination.

Sogne og kirker bestemmer selv deres aftalekombination, og dermed hvilken brugergruppe, der skal have mulighed for at kopiere. Nedenfor kan I se priser på de forskellige aftalevalg, som kan kombineres alt efter behov.
Aftalens pris fastsættes på baggrund af antal brugere i de respektive aftalekombinationer. Vores aftaler med sogne og kirker indgås altid med ikrafttrædelse fra d. 1. januar.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.


Se jeres aftale her

Læs og download aftalen for sogne og kirker her.

 

Priser pr. 1. januar 2021:

  • BASIS afregnes med 0,90 kr. pr. folkekirkemedlem i sognet pr. år/pr. medlem pr. år.
  • TILVALG 1 afregnes med 2,60 kr. pr. konfirmand og minikonfirmand pr. år.
  • TILVALG 2a afregnes med 32,92 kr. pr. medlem af kirkekor og børnekor pr. år.
  • TILVALG 2b afregnes med 61,20 kr. pr. medlem af kirkekor og børnekor pr. år.

Spørgsmål?

Hvis I har nogle spørgsmål til aftalekombinationerne og priserne, så er I velkomne til at kontakte aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.