Menu

Vidste du:

Vi repræsenterer autorer og udgivere inden for tekster og noder

Aftale og pris

Jeres pris afregnes pr. barn én gang årligt.

Vi vil årligt bede jer indberette det antal børn, I har haft det forgangne år. Dette antal ligger til grund for årets fakturering.

Prisen pr. 1. januar 2022 er 23,18 kr. pr. barn.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

 

Se aftalen her

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til prisen eller vores aftaler, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.

Hanne Glud Konradsen

Aftalekonsulent / Tlf. 35 44 14 82