Menu

Er du i tvivl om, hvad du må med en aftale? Kontakt mig på hgk@tekstognode.dk eller på tlf. 3544 1482

- Hanne Glud Konradsen, Aftalekonsulent

Aftale og pris

Jeres pris afregnes pr. barn én gang årligt.

Vi vil årligt bede jer indberette det antal børn, I har haft det forgangne år. Dette antal ligger til grund for årets fakturering.

Prisen pr. 1. januar 2024 er 24,65 kr. pr. barn.

Vederlaget reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik “Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer”  for 3. kvartal i det pågældende år i forhold til 3. kvartal i året før.

 

Se aftalen her

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til prisen eller vores aftaler, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen.