19. Juni 2023 · Administration

Fra august udbetaler vi aconto-vederlag

Fremover vil danske rettighedshavere, som opfylder en række kriterier, få udbetalt vederlag på forskud hvert år i august.

Copydan Tekst & Nodes bestyrelse har vedtaget, at der udbetales vederlag for kopiering to gange årligt: et forskud i august og et faktisk vederlag året efter i februar. Det faktiske vederlag er baseret på brugen af rettighedshavernes værker – fratrukket forskuddet.


Alle danske rettighedshavere, som opfylder kriterierne for aconto-vederlag, er blevet adviseret via e-Boks. Har man ikke modtaget advisering fra os, kan man ikke få udbetalt aconto-vederlag.


Læs mere om beregning af og vilkår for aconto-vederlag her.

Hvorfor aconto-vederlag?
Fordelingen af vederlag sker på baggrund af kundernes kopiering, og vi udbetaler først vederlag året efter, at pengene fra kopiaftalerne er opkrævet. Det betyder, at de fleste vederlag indestår i op til 14 måneder hos Copydan Tekst & Node, før de kan fordeles til rettighedshaverne.

Vi indfører aconto-vederlag for at få pengene fra kopiaftalerne hurtigere ud til rettighedshaverne og dermed mindske overskudslikviditet i Copydan Tekst & Node.