Menu

Hvilke materialer skal indberettes?

Du skal indberette, når du kopierer fra ophavsretligt beskyttet materiale – uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale, og uanset om materialet er grønlandsk eller udenlandsk.

Ophavsretligt beskyttet materiale kan fx være:

 • Bøger
  Indberet kopiering fra alle typer af bøger, både i papir- og digital form, såsom I- og E-bøger.
 • Aviser uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra både trykte aviser og netaviser – og både papirkopier og digitale kopier.
 • Aviser via licens/abonnement
  Indberet kopiering, såfremt denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
 • Tidsskrifter uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra alle typer af tidsskrifter.
 • Tidsskrifter via licens/abonnement
  Indberet kopiering, såfremt denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
  Kopiering fra Open Access-platforme skal ikke indberettes.
 • Hjemmesider, pdf’er og andet online undervisningsmateriale uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra offentlige og private hjemmesider, pdf’er, blogs og andet materiale fra internettet.
 • Materiale, du har sammensat af andres tekster
  Indberet kopiering af udgivne tekster, du bruger i dit eget undervisningsmateriale. Dvs. undervisningsmateriale, du selv har sammensat/copypastet fra bøger, hjemmesider, aviser m.m. Husk kildeangivelse på alle de kopierede tekster.
 • De studerendes kopiering
  Indberet kopiering foretaget af studerende til brug i opgaver, til omdeling og til upload på institutionens intranet eller læringsplatform. Indberet materiale, der kopieres på opfordring af en underviser.

 

Husk kilden

Husk altid at skrive tydelig kildehenvisning på dine kopier: forfatter, titel, udgiver, ISBN/ISSN og udgivelsesår. Er kopien et bidrag til fx en antologi eller en artikel i et tidsskrift, skal du både oplyse kilden på det kopierede bidrag og navnet på antologien/tidsskriftet.

Husk at oplyse, hvor mange sider du har kopieret og i hvor mange eksemplarer. Er materialet uploadet til intranet, så oplys gerne, hvor mange studerende der har haft adgang til materialet.