Menu

Godkendt af Kulturministeriet

Vi er godkendt som forvaltningsorganisation af Kulturministeriet og arbejder inden for lovgivningsmæssige rammer. De aftaler, som Copydan Tekst & Node laver, er alle baseret på særlige bestemmelser i ophavsretsloven.

Kulturministeriet har godkendt Copydan Tekst & Node som forvaltningsorganisation, der kan indgå aftaler om kopiering på vegne af både forfattere og udgivere. Via vores medlemsorganisationer repræsenterer vi en væsentlig del af ophavsmændene inden for tekst- og nodeområdet.

Vi er som de eneste i Danmark godkendt til at indgå aftaler på aftalelicensvilkår på tekst- og nodeområdet for både autorer/forfattere og udgivere.
Læs godkendelsen på undervisnings- og erhvervsområdet

 

Én brugervenlig indgang

Aftalelicens er en måde at forvalte ophavsrettigheder på, der sikrer en fleksibel brugeradgang til kopiering samt kompensation til rettighedshaverne for brug af deres materiale. På baggrund af aftalelicensen kan vi tilbyde en samlet aftale, der dækker kopiering af alle rettighedshaveres værker. Vores juridiske grundlag for at indgå aftaler fremgår af ophavsretsloven, ligesom vores virksomhed er reguleret af lov om forvaltning af ophavsret.
Læs ophavsretsloven her

Vores godkendelser

Vi er godkendt af Kulturministeriet på følgende områder:

Godkendelser efter ophavsretsloven §50 stk. 4
Vi er godkendt af Kulturministeriet på følgende områder:
§13 §14 §16B §50, STK 2
Undervisningsaftalerne Erhvervsaftalerne Biblioteksaftalerne Digitaliseringsprojekter
og supplerende godkendelser til §14

Besøg Kulturministeriets hjemmeside for at læse de enkelte godkendelser her

Erhvervsaftalerne, biblioteksaftalerne og digitaliseringsprojekterne indeholder mulighed for at nedlægge forbud. Læs mere her

Øvrige godkendelser

Udover den overordnede godkendelse på undervisnings- og erhvervsområdet har Copydan Tekst & Node også følgende supplerende godkendelser, som dækker over muligheden for bl.a. digital kopiering og tilgængeliggørelse af eksamensopgaver på Materialeplatformen såvel som brug af materiale til optagelsesprøver på Københavns Universitet.

Derudover er vi også godkendt til at indgå aftaler om brug og kopiering af ophavsretligt beskyttet musikmateriale i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

 

Læs godkendelsen på erhvervsområdet med mulighed for digital brug

Læs godkendelsen på undervisningsområdet med mulighed for digital kopiering til intern, administrativ brug

Læs godkendelsen for eksamensopgaver på undervisningsområdet

Læs godkendelsen af optagelsesprøver på Københavns Universitet 

Læs godkendelsen for musikmateriale for kor/orkester og arrangementsområdet

Læs godkendelsen for det statslige område ifht. brug af Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen (SCA)

Copydan Tekst & Node er også godkendt forvaltningsorganisation inden for andre aftaleforhold, herunder aftaler på biblioteksområdet samt ifm. digitaliseringsprojekter. Nærmere information om godkendelserne og aftalerne kan findes under de respektive sider.

 

Overblik: Godkendelser på vej
Vi laver løbende nye aftaler baseret på aftalelicens. De skal alle godkendes af kulturministeriet, inden de træder i kraft. Som rettighedshaver har du mulighed for at nedlægge forbud på forskellige aftaleområder, allerede mens aftalen ligger til godkendelse hos kulturministeriet.

Vi afventer pt. godkendelse på flg.:

Copydan Tekst & Node har fremsendt en anmodning om godkendelse, jf. § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 om at få en supplerende godkendelse til eksisterende forvaltningsområde. Copydan Tekst & Nodes muligheder for licensering af erhvervsvirksomheders, statslige institutioners m.fl. brug af materiale til intern brug, ønskes udvidet til at omfatte kopiering og tilgængeliggørelse af hele rapporter, manualer, vejledninger, årsregnskaber, brugervejledninger og pjecer, der lovligt ligger frit tilgængeligt for almenheden på internettet.

Ønsker du at høre mere om kommende aftaler, og dine muligheder for at nedlægge forbud – læs mere her – og  kontakt os på kontakt@tekstognode.dk


Godkendelser i Grønland

I Grønland har Naalakkersuisut godkendt Copydan Tekst & Node til at kunne indgå aftaler på baggrund af aftalelicenssystemet, jf. anordningens §§ 13 og 14.

Godkendelsen dækker undervisning og intern brug (analog intern brug).

Læs godkendelsen her på både dansk og grønlandsk

Derudover er vi også godkendt af Naalakkersuisut på biblioteksområdet i forbindelse med gengivelse af bogomslag. Det betyder, at Landsbiblioteket Nunatta Atuagaateqarfia har mulighed for at tilslutte sig rammeaftalen for de kommunale biblioteker om brug af bogomslag.

Læs godkendelsen om bogomslag her