Menu

Vedtægter, politikker & årsrapporter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Copydan Tekst & Node finder du her. 

 

Politikker
Nedenfor finder du de godkendte politikker for Copydan Tekst & Node.

Politik for foreningens fordeling af vederlag til rettighedshaverne

Politik for forvaltningsomkostninger

Politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne

Den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler

Godkendte procedurer for klager og tvistbilæggelse i Copydan Tekst & Node

Klageprocedurer og tvistbilæggelse

 

Årsrapporter og gennemsigtighedsrapporter
Nedenfor kan du læse vores årsrapporter, der fra og med 2016 også indeholder en gennemsigtighedsrapport.

Årsrapport 2022

Arkiv

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2014

Årsregnskab 2013

Årsregnskab 2012

 

Ved spørgsmål kontakt os på tlf. 35 44 14 02 / kontakt@tekstognode.dk.