Menu

Digitale læremidler og andre licenser

Hvis skolen har licenser eller abonnementer, der giver adgang til digitale tekster, artikler, undervisningsmaterialer m.m., skal du være opmærksom på, at der kan være forskellige regler for digitalkopiering af materiale for denne type udgivelser.
Du må altid printe inden for 20 % max. 20 siders-reglen, men hvis du digitalkopierer, er der forskellige forhold der gør sig gældende, alt efter hvilken type licens/abonnement der er tale om:

 

1. Forlagsudgivne, digitale læringsmidler, der kræver abonnement

Hvis der er tale om et abonnement på digitale læringsmidler, der er udgivet af et forlag, må du som udgangspunkt digitalkopiere, så længe du holder dig inden for de 20% max. 20 sider.

MEN, hvis titlen på det pågældende abonnement fremgår af listen på https://tekstognode.dk/rettighedshavere/nedlaeg-forbud/, må du ikke digitalkopiere fra materialet – kun printe ud.

 

2. Øvrige licenser/abonnementer

Hvis du ønsker at digitalkopiere fra andre licensbaserede, digitale udgivelser, f.eks. et digitalt tidsskrift, må digitalkopiering kun ske i overensstemmelse med den pågældende licens, men du må altid printe ud.

Se, hvordan du opgør sidetal fra internettet/hjemmesider i menuen til venstre.