Menu

Indberetning af kopier

Alle landets universiteter indberetter deres kopiering til os ved semesterstart i hhv. februar og september.
Universiteterne benytter forskellige metoder til indberetning:

 • Kompendier og andre tekstsamlinger, der fremstilles centralt, indsendes direkte fra trykkeriet eller af universitetets kontaktperson.
 • Pensumlister med detaljerede kildeangivelser indberettes af underviserne selv og indsendes af universitetets kontaktperson.
 • Anden anvendt litteratur, herunder uploads til læringsplatforme, indberettes af underviserne selv og indsendes af universitetets kontaktperson.
 • Kommaseparerede filer, blandt andet fra universitetsbibliotekerne, indsendes af universitetets kontaktperson.

Har du yderligere kopieret materiale, der skal indberettes, kan du sende filerne vedhæftet en mail til indberet@tekstognode.dk.

Sådan indberetter du

Du skal indberette, når du kopierer fra ophavsretligt beskyttet materiale – uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale, og uanset om materialet er dansk eller udenlandsk.

Husk altid at skrive tydelig kildehenvisning på hver enkelt kopi: forfatter, titel, udgiver, ISBN/ISSN og udgivelsesår.

Husk at oplyse, hvor mange sider du har kopieret, og i hvor mange eksemplarer/hvor mange studerende der digitalt har haft adgang til kopien.

Hvilke materialer skal indberettes:

 • Bøger
  Indberet kopiering fra alle typer af bøger, både i papir- og digital form, såsom I- og E-bøger.
 • Aviser uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra både trykte aviser og netaviser – og både papirkopier og digitale kopier.
 • Aviser via licens/abonnement
  Indberet kopiering, hvis denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
 • Tidsskrifter uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra alle typer af tidsskrifter.
 • Tidsskrifter via licens/abonnement
  Indberet kopiering, hvis denne ikke er omfattet af pågældende licens/abonnement.
  Kopiering fra Open Access-platforme skal ikke indberettes.
 • Hjemmesider, pdf’er og andet online undervisningsmateriale uden licens/abonnement
  Indberet kopiering fra hjemmesider, pdf’er, blogs og andet materiale fra internettet.
 • Materiale, du har sammensat af andres tekster
  Indberet kopiering af udgivne tekster, du bruger i dit eget undervisningsmateriale. Dvs. undervisningsmateriale, du selv har sammensat/copypastet fra bøger, hjemmesider, aviser m.m.
 • De studerendes kopiering
  Indberet kopiering foretaget af studerende til brug i opgaver, til omdeling og til upload på institutionens intranet eller læringsplatform. Indberet materiale, der kopieres på opfordring af en underviser.


Du skal 
ikke indberette:

 • Undervisningsmaterialer via licensaftaler og abonnementer (f.eks. via biblioteker)
  Materialer, hvor kopiering allerede er dækket af den licens, som universitetet har erhvervet sig.
 • Links 
  Henvisninger til online materiale, som du deler med eleverne.
 • Eget materiale 
  Præsentationer, opgaver og vejledninger, som du har udarbejdet specifikt til din undervisning, hvor der ikke optræder eksterne bidrag i kopiform.
 • Internt og fortroligt materiale
  Skemaer, breve, udtalelser, evalueringer og lign.